2020
PROGRAM

04. FEBRUAR 2020
TEMA: TURN AROUND
LOKATION: Mejlborg
Kystvejen 65
8000 Aarhus


MED OPLÆG AF
STEEN ENGELBRECHT
DIREKTØR  VED MINIMUM

TO BE CONTINUED...